OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
   
 
  s sesinin öğretilmesi

            s  SESİNİN VERİLİŞİ

Yeni bir ses öğreneceğiz dedikten sonra s yazılı karton asılır. Bu sesin yılana ya da solucana benzediği söylenebilir.

ü s sesi yazı tahtasına yazılır.

ü S sesini yazarken klavuzda önerildiği biçimde yazdırırsanız başlangıçta öğrenci çok zorlanacaktır.. Klavuz kitapta bitişik yazıdaki s sesi düz yazıdaki gibi önerilmez. S nin yukarki kıvrımı kısa yapılır. Tam kavis yapılmadan geri dönülür. Öğrenciler bu kısa kavisi yapmakta zorlanırlar. Bu kavisin kısa yapılması da çok önemli bir ayrıntı değildir. S nin başka bir sesle yazılışının karıştırılmasını önleme görevi görmez. Öğrencileri başlangıçta gereksiz yere çok yoracak olan bu ayrıntıyı yapmayı şimdilik erteleyelim. Öğrencinin kasları biraz daha gelişince küçük bir müdahele ile düzeltebiliriz. S nin yazılışını düz yazıdaki gibi yapıp diğer sese birleştirelim.

ü  Her öğrenciye yazı tahtasında yazdırılır. Defterlere yazdırılır. Yanlış ve eksik yazılışlar düzeltilir. Defterlere 3-5 kere yazmalarına izin verilir.

ü Sesin yazılışı öğrenildikten sonra as hecesi yazılır ve öğretmen tarafından okunur. Öğrencilere yazdırılır. Okutulur. Metinde kullanılır.

ü as Ela as.

ot as. et as.

lale Ela ile ot as.

ata ana ile etle ot as.

…………………………

 

ü Öğretmen as  hecesini öğrettikten sonra asa yı göstermeden öğrencilere:’’ Şimdi size bir soru soracağım cevabını kimseye göstermeden defterinize yazın ve kimseye söylemeden gelip kulağıma söyleyin der.

ü  as dan  sonra ne yapmalıyız? diye  sorulur. Öğrencilerden cevabı defterlerine yazmaları istenir. Defterlere yazanlar gelip öğretmene okurlar. Bu öğrenciler diğerlerine bilgi vermeyecek biçimde ayrılırlar.

ü İkinci etapta öğretmen süreci sözlü olarak tekrar ederek soruyu yeniden sorar:

el den ele, al dan ala, il den ili, ol dan olo, at tan ata, et ten ete, it ten iti, ot tan oto, en den ene , an dan ana, in den ini, on dan ono yaptık, peki şimdi as tan ne yapacağı defterlerinize yazın getirin kimse duymadan da bana okuyun denir. Yazıp okuyanlar ayrılır.

ü Öğretmen bu kez kartonlara yazılmış fişleri düzenleyerek öğrencilere sırayla okutturur, ve öğrencilere as tan ne yapacağız diye sorar. Yazın ve bana okuyun der. Yazıp okuyanları not eder.

ü Öğretmen bundan sonraki süreçte as tan sonra asa yı yazar ve kalan öğrencilerden asa yı okumalarını ister.

ü Hala yazıp okuyamayanlara da öğretmen okur ve okutur. Her öğrenci defterlerine 3-5 kere yazar. asa metinde kullanılır.

ü Ela asa asa ot as.

lale Ela ile asa asa et as.

inle ata inle. asa asa inle.

anla lale anla. asa asa anla.

atla ana atla asa asa atla.

………………………………………………..          

 

·        asa metni dikte ettirildikten sonra öğrencilere siz es yazın denir. Yazanlar not edilir. es öğrencilere buldurulur.

al, el,il, ol;

at, et, it, ot;

an, en, in, on dizilişleri tahtada bir araya getirilirek sırayla okunur. sonrasında

as, es yazılır ve öğrencilerden okumaları istenir.            

 

es için metin dikte ettirilir:

                es Ela es.

      asa asa es.

      lale ata ile es.

      As ela as.lale ile asa asa es.

    …………………………………………metnin kalan bölümlerini siz sınıfınızın durumuna göre dikte ettirin. Metin dikte ettirilir, sınıfça okunur.

·        Öğrencilere es ten ese buldurulur.

            ese ile ilgili bir metin dikte ettirilir.

            ela ese ese at al.

      atla lale atla ese ese atla.

      anla ela anla ese ese anla.

      otla ana otla. inle lale inle.

      ………………………………………Metnin kalan bölümünü sınıfınızın durumuna göre siz hazırlayın. Yeni bilgiyi, eksik bilgiyi ve çözümlemede kullanacağımız bilgileri kullanın.

 Öğrencilere is isi, os, oso da buldurulur. Birer kez cümle içinde dikte ettirilirek metin oluşturulur.

 

 

 

     


ilkokuma yazma öğretimi
 
okuma yazma öğretiminde dilimizin yapısına göre ve öğrencinin öğrenme kolaylığı üzerine oluşturulmuş yepyeni bir yöntem.
Facebook beğen
 
Reklam
 
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
 
Bize doğrudan ulaşmak isteyenler için telefon numaram 5075227933 mail adresim osmannesil@hotmail.com facebook adresim https://www.facebook.com/osman.nesil
BİTİŞİK YAZI FONTU
 
Sayfalarımızdaki bitişik yazıyla yazılmış metinleri görmek için bitişik yazı fontunu bilgisayarınıza kurmanız gerekir.
OKUMAYI SEVMELİYİZ
 
Bu yöntemi uygulayacak öğretmenlerimiz lütfen yazdığım ders işlenişlerini ayrıntılarıyla okuyunuz. Başarı ayrıntılarda gizlidir.
BİRİNCİ AŞAMANIN MEKANİZMASI VE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ
 
Öğrencileriniz birinci aşamanın mekanizmasını kavradıktan sonra ikinci aşamaya yani hece kesme aşamasına, heceleri birleştirip yeni sözcükler yapma aşamasına geçebilirsiniz.
 
Bugün 17 ziyaretçi (68 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ilkokuma yazma öğretimi