OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
   
 
  İ sesinin öğretilmesi

  i SESİNİN ÖĞRETİLMESİ

i sesi ünlülerin öğretilmesindeki tekniğe göre öğretilir. i nin yazılışı öğretmen tarafından gösterilir. Yazı tahtasında her öğrenci yazar. Her öğrenci doğru yazdıktan sonra defterlere yazdırılır. Defterlere bir kere doğru yazıldıktan sonra 3-5 kere daha yazmalarına izin verilir.

 

*     al, el okunduktan sonra i sesini l sesinin yanına getirirsek ne okunur diye sorulur. Öğrencilerden il okunur diyenler not edilir. Yazdırılır, yazabilenler not edilir.

*     el den ele , al dan ala yaptık il den ne yapacağız diye sorulur.Öğrencilerden ili diye okuyanlar çıkacaktır.

*     Aynı etkinlik at,et okunarak it için de yapılır. et ten ete yaptık, at tan ata yaptık, it ten ne yapacağız diye sorulur. it ten de iti diyenler olacaktır.

*     an, en okunarak da in buldurulur. an dan ana ,en den ene  yaptık in den ne yapacağız diye sorulur. in den ini yapacağız diyenler çıkacaktır. Bu şekilde de il, it,in, ili, iti, ini sözcükleri öğrenciye buldurulur.

 

Öğretilen hece ve sözcüklerin kartona yazılmış biçimi yazı tahtasına asılır.

 

Okuma çalışması bittikten sonra elde edilen hece ve sözcükler dikte ettirilir. Öğretilme sırasına metinler dikte ettirilir.

il için metin (metin dikte ettirilirken atla, anla, otla, Ela  sözcükleri de kullanılır.)

      anla ata anla.

      il anla.en ene in ini anla.

      atla ana atla.

      an ana en ene atla.

      il al.il atla.

      otla ata otla.

ot al ata ot at.il al il at.

Ela oto al. atla anla.

 

Metin dikte ettirilir. Başlık bulunduktan ve yerine yazıldıktan sonra metin okunur.

2.GÜN

İt, iti için metin:

      Ela it al.

Ela et at.

      ot at.

      anla ela anla iti anla.

      atla it atla .

      ata iti anla.

      an ela an iti an.

İn , ini için metin:

            in Ela in.

      el ele in.

      Ela in anla.

      Ela in atla.

      otla ela otla. at otla.

      it iti, in ini anla.

      ene al.ini anla. ini in anla.

      el ele atla. in ini atla.

Metin dikte ettirilir. Sesli okunur. in hecesi bir sonraki çözümlemede inle sözcüğünde kullanılacağı için in hecesinin iyice pekiştirilmesine dikkat edilir.

On ono için metin oluşturulup dikte ettirilir.

            Bundan sonrasında ele sözcüğü hecelerine kesilip -le hecesi elde edileceğinden –le hecesinin birleşebileceği in, et, i,-la, el  hecelerinin metinler yoluyla tekrar edilip pekiştirilmesi gerekir.


ilkokuma yazma öğretimi
 
okuma yazma öğretiminde dilimizin yapısına göre ve öğrencinin öğrenme kolaylığı üzerine oluşturulmuş yepyeni bir yöntem.
Facebook beğen
 
Reklam
 
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
 
Bize doğrudan ulaşmak isteyenler için telefon numaram 5075227933 mail adresim osmannesil@hotmail.com facebook adresim https://www.facebook.com/osman.nesil
BİTİŞİK YAZI FONTU
 
Sayfalarımızdaki bitişik yazıyla yazılmış metinleri görmek için bitişik yazı fontunu bilgisayarınıza kurmanız gerekir.
OKUMAYI SEVMELİYİZ
 
Bu yöntemi uygulayacak öğretmenlerimiz lütfen yazdığım ders işlenişlerini ayrıntılarıyla okuyunuz. Başarı ayrıntılarda gizlidir.
BİRİNCİ AŞAMANIN MEKANİZMASI VE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ
 
Öğrencileriniz birinci aşamanın mekanizmasını kavradıktan sonra ikinci aşamaya yani hece kesme aşamasına, heceleri birleştirip yeni sözcükler yapma aşamasına geçebilirsiniz.
 
Bugün 17 ziyaretçi (73 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ilkokuma yazma öğretimi