OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
   
 
  o sesinin öğretilmesi

o SESİNİN VERİLMESİ (ol, ot,oto, on) hecelerinin öğretilmesi

  o sesi büyüğünün ve küçüğünün yazılışı aynı olan seslerdendir. Sanki büyüğünü de öğretirsek öğrenci büyük harf kavramını anlayacakmış gibi gelebilir. Bunu tam tersi karıştırabilir de. Öğrenciye büyük harfi de öğretmeye kalkışırsak öğrenciler büyük ve küçük o sesinin yazılışlarını ayıramayabilirler. Şimdilik böyle bir uygulamayı geciktirmemiz daha iyi olur diye düşünüyorum.

·        Öğretmen o sesinin tanıtılması ve hissettirilmesi için klavuzda önerilen etkinlikleri yapar. o sesini öğrenciye söyletir.

·        o sesini yazı tahtasına 3 kere bitiştirmeden yazar. Öğrencilerden dikkatle izlemelerini ister.

·        Her öğrenciye yazı tahtasında yazdırılır. Yanlış ve eksik yazılışlar düzeltilir.

·        Tahtaya yazanların defterlerine bir kere yazmalarına izin verilir. Defterler denetlenir yanlış ve eksik yazılışlar denetlenir düzeltilir. Her öğrencinin doğru yazdığına emin olunduktan sonra defterlere 3-5 kere yazdırılır.

·        o sesi için bir metin hazırlanıp dikte ettirilir.

·        ana o ata et at.

·        el ele o ata et at.

·        en ene o ata et at.

·        o sesi l sesi ile birleştirilip ol yazılır ve öğrencilerden okumaları istenir. ol yazılı karton tahtaya asılır. Okuyabilenler not edilir. ol yazdırılır.o sesini l sesiyle birleştirirken birleştirme çizgisinin yukardan yapılmasına dikkat ediniz. ol için hazırlanmış metin dikte ettirilir. Ol ile başlayan sözcükler söylenir, öğrencilere de buldurulur. Örnek: olta, olsa oldu..gibi…

ol için metin:

el ol.

ele ol.

al ol.

ala ala ol.

ol el ol.

at ol

ata ata ol.

ol at ol.

ana ol

el ele ana ol.

en ol.

ene ol.

an ol.

ana ol.

Metin diktesi için sizleri tekrar uyarıyorum. Uzun cümleler kullanmayın. Metni cümle cümle dikte ettirin. Her cümle yazıldıktan sonra sınıfça okutun. Okuttuktan sonra diğer cümleyi dikte ettirin. Dikteden sonra tahtaya yazın, sınıfça okutun. Dikte bitince de sınıfça, grupça ve gereken öğrencilere tek tek okutun.

     ol metni dikte ettirilip okunduktan sonra oldan sonra ne yapacağız diye öğrencilere sorulur. Öğrenciler olo yapacağız diyebileceklerdir. olo yu tahtaya asın,yazı tahtasına bir kere yazın, öğrencilere de 3-5 kere yazdırın, okutun. Sözcük olarak anlam taşımadığından diktede metinlerde kullanamayız. Fakat gelecekte lo hecesinin öğrenilmesi için olo yu da öğrenciye 3-5 kere yazdırmamız gereklidir. Diğer hece ve sözcükleri okuturken olo yu da okutun.

 

2.GÜN

         ol ve olo öğrenildikten sonra ot hecesi öğretilir.  at ve et okunduktan sonra ot hecesi öğrenciye önce gösterilmeden sözlü olarak o ve t yan yana gelirse nasıl okuruz diye sorulur. Daha sonra da tahtaya yazılır ve okumaları istenir. Mümkün olduğu kadar ilk etapta kaç kişinin okuyabildiğini gözlemeye çalışın. Her öğrenci okuyup defterlerine 3-5 kere yazdıktan sonra metin dikte ettirilir.

ot için metin

ot al.

ata ot al.

ot at.

ata ot at.

ot ele.

ata ot ele.

ala ala ot ele.

ana ot al.

en ot al.

ot ol ot at ot al.et al.

ot metni dikte ettirildikten sonra öğrencilere ot hecesinden daha öncesinde üç harfli sözcükleri buldurmada yaptığımız etkinlikler yapılarak oto sözcüğü buldurulur. oto nun otomobil, araba ya da taksinin başka bir adı olduğu belirtilir.

oto için metin

oto al.

ana oto al.

ata el ele oto al.

ala ala oto al.

en oto al.

an ata an.en an.

oto al.ata ata oto al.

 

Metin dikte ettirilir. Sınıfça grupça ve gereken öğrencilere tek tek okutturulur.

ol,ot,oto için ortak metin

            ol ata ol. ot ol.

      al ana al.ot al.

      et al.ot al.

      ete ot at.ete ot al.

      ata oto al.

ana oto at.

ala ala ata ata oto al.

el ele oto al.

Metin dikte ettirildikten sonra sınıfça grupça ve tek tek okunur.

Bu hece ve sözcüklerin bulunduğu metinlerin verilme zamanı sınıflardaki öğrencilerin tepkilerine göre değişir. Eğer öğrencileriniz dikte sırasında sorun yaşıyorlar ve etkinlikler sonucunda sorunu gidermede güçlük çekiyorsanız acele etmeyin bir sonraki metni dikte ettirmeyi erteleyin. Gerekirse bir sonraki gün verin. Lütfen acele etmeyin. Öğrencinize bu zamana kadar verdiğiniz emeğin sonunda oluşan düzeyi kendi kendinize yok etmeyin.

      Okuma yazma öğretimi deprem bölgesine bina yapmaya benzer. Binanın temelini sağlam yapmalısınız. Yaptığınız temel çok büyük sarsıntılara dayanıklı olmalıdır. Binanın temelinin sağlam olup olmadığını dikte sırasında ezbere yazma oranıyla anlayabilirsiniz. Devamlılığı da gözlem formlarıyla sağlayabilirsiniz. Temel unsurların ne kadar ve kaç kişi tarafından yapılabildiğini somut verilerle gözlemelisiniz. Geri kalmış öğrencileri sürekli desteklemelisiniz. Onlara aşağılayarak azarlayarak sürekli başarısızlıklarını yüzlerine vurarak faydalı olamazsınız. Onlara güven aşılamalı ve onlara karşı olan sevginizi onların başarısına bağlamamalısınız. O öğrencileri de diğer öğrenciler kadar sevmelisiniz. Daha çok gereksinimleri olduğu için onlara daha fazla zaman ayırmalısınız.

an en heceleri alt alta getirilip tahtaya asılır. Öğrencilere okutturulur. on hecesinin nasıl okunacağı sorulur. Öğrencilerden on diyenler çıkacaktır. on hecesi okutturulur, 3-5 kere yazdırılır. on sayısına dikkat çekilir. on için metin dikte ettirilir.

On için metin:

            ana at al.

      ana on at al.

      ata ot al.

ata on ot al.

ana ata on ot at.

on et al.

on et at.

ete on ot at.

o sesiyle yapılan unsurların tümü için metin:

            ol,ot,oto on

      ata oto al.

      ala ala oto al.

      on oto al.

      ana on at al.

      ata on ot al.

      ana ata on ot at.

 


ilkokuma yazma öğretimi
 
okuma yazma öğretiminde dilimizin yapısına göre ve öğrencinin öğrenme kolaylığı üzerine oluşturulmuş yepyeni bir yöntem.
Facebook beğen
 
Reklam
 
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
 
Bize doğrudan ulaşmak isteyenler için telefon numaram 5075227933 mail adresim osmannesil@hotmail.com facebook adresim https://www.facebook.com/osman.nesil
BİTİŞİK YAZI FONTU
 
Sayfalarımızdaki bitişik yazıyla yazılmış metinleri görmek için bitişik yazı fontunu bilgisayarınıza kurmanız gerekir.
OKUMAYI SEVMELİYİZ
 
Bu yöntemi uygulayacak öğretmenlerimiz lütfen yazdığım ders işlenişlerini ayrıntılarıyla okuyunuz. Başarı ayrıntılarda gizlidir.
BİRİNCİ AŞAMANIN MEKANİZMASI VE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ
 
Öğrencileriniz birinci aşamanın mekanizmasını kavradıktan sonra ikinci aşamaya yani hece kesme aşamasına, heceleri birleştirip yeni sözcükler yapma aşamasına geçebilirsiniz.
 
Bugün 19 ziyaretçi (94 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ilkokuma yazma öğretimi