OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
   
 
  birinci aşamanın mekanizması

BİRİNCİ AŞAMANIN MEKANİZMASI

el , ele ,al ala öğretilirken ya da öğretildikten sonra öğrencilere bir öğretmen olarak ne yaptığımızı sezdirmeliyiz ki öğrenci bundan sonraki benzer işlemleri kendisi yapabilsin ya da en azından neler yapılacağı ile ilgili fikir sahibi olsun.

Ses hece ve üç harfli sözcük öğretimi devam ederken öğretmen her sabah öğrettiği fişleri yazı tahtasında bir araya getirmeli sıralamalı yazı tahtasına yazmalı ve öğrenciye okutturmalıdır.

·        e   el   ele

·        a  al   ala  

·        Hep beraber okuduktan sonra öğretmen öğrencilere şu sözleri vurgulamalıdır.

e  den el  yaptık el den el in önüne e getirip ele yaptık. el den ele yaptık.

a dan al yaptık al dan al ın önüne a getirip ala yaptık.al dan ala yaptık.

·        Daha ileriki aşamalarda bu işlemi yapmaya devam ederiz ve yeni bilgiyi öğrenciye buldururuz.at öğrettikten sonra ata yı yazarız ve öğrenciye biz okumadan okutmaya çalışırız.

  at ın önüne a getirirsek nasıl okuruz?      at tan ata yaparız.

  et in önüne e getirip nasıl okuruz?       et ten ete yaparız.

·        Bir sonraki işlemimiz de artık öğrenciye soru sorarak yanıt almak biçiminde olacaktır.  

el den ne yaptık? el den ele yaptık.

al dan ne yaptık ? al dan ala yaptık.

at tan ne yaptık? at tan ata yaptık.

et ten ne yaptık? et ten ete yaptık.

·        Bir sonraki işlemimiz artık öğreteceğimiz bilgiyi öğrenciye buldurmaya devam etmek  olacaktır. n sesini öğrettikten sonra n sesinin önüne a sesini yazıp biz okuruz.

            an  

             an hecesi yazılıp okunduktan sonra yazı tahtasına ana yazılır,an hecesi de ana sözcüğünün üstüne yazılır.

            an

      ana

 ve süreç tekrar edilir.el den ele yaptık al dan ala yaptık at tan ata yaptık et ten ete yaptık.Peki şimdi an dan ne yapacağız diye sınıfa sorulur. Öğrencileriniz an dan ana yaptık bunu ana okuyacağız diyebileceklerdir.

            Bu etkinliklerin yapılış zamanı sınıfa göre değişebilir.  Biz burda yapılması gereken işlem sırasını verdik. Siz sezdirmeye sınıfınız almaya hazır olduğu bir zamanda başlayabilirsiniz. Örneğin at hecesini öğrettikten sonra ata yazıp bunu nasıl okuyacağız diye sorabilirsiniz.

·        Sonraki etkinliklerimizi de bu şekilde öğrencinin keşfetme yeteneğini işe koşarak yaparız.

·        a ile an yaptık, peki e ile beraber nasıl okuyacağız deyip yazdığımız en hecesini okumalarını isteriz. Eğer bulamazlarsa e,a sesleri ile yaptığımız el et al,at an ve en hecelerini yazarız ve öğrencilerle tartışarak okuruz.

·        al ,el

·        at,et

·        an,en  yukardan aşağı okurken an hecesinden sonra bekleyip öğrencinin en hecesini okumasını isteriz.

·        en hecesini okuduktan sonra yazdırır ve pekiştirme etkinliklerini yaptıktan sonra en den ne yapacağız diye sorarız. Öğrenciler en den ene yapacağız diyebileceklerdir. Siz ene yazabilirsiniz deyip ene yi siz yazmadan öğrencilerin yazmalarını isteyin. Öğrencileriniz bu zamana kadar yaptığımız etkinlikler sonucu ene sözcüğünü yazabileceklerdir. Yazamayanlar bile siz okumadan okuyabileceklerdir.

·        Biz bu etkinliklerden elde ettiğimiz öğrencinin yeni bilgiyi keşfetmesine birinci aşamanın mekanizması diyoruz.

·        an dan ana ,en den ene yapacağız demeliler, kendileri yapıp okuyabilmeliler.

·        Keşfetme işlemini algılayabilen öğrencilerinizi gözlem formlarına kaydedip algılayamayanların anlaması için destek vermelisiniz. Bu sürecin keşfedilmesi hem öğretmen hem de öğrenci için çok önemlidir. Eğer bu keşfetme işlemi anlaşılırsa öğretmenin ve öğrencinin işi gittikçe kolaylaşacaktır. Bundan sonra vereceğimiz yeni seslerin soldan açık hecesini ve üç harfli sözcüğünü öğrenciler artık kendileri bulacağı için ses verme sıkıntımız kalmayacaktır.


ilkokuma yazma öğretimi
 
okuma yazma öğretiminde dilimizin yapısına göre ve öğrencinin öğrenme kolaylığı üzerine oluşturulmuş yepyeni bir yöntem.
Facebook beğen
 
Reklam
 
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
 
Bize doğrudan ulaşmak isteyenler için telefon numaram 5075227933 mail adresim osmannesil@hotmail.com facebook adresim https://www.facebook.com/osman.nesil
BİTİŞİK YAZI FONTU
 
Sayfalarımızdaki bitişik yazıyla yazılmış metinleri görmek için bitişik yazı fontunu bilgisayarınıza kurmanız gerekir.
OKUMAYI SEVMELİYİZ
 
Bu yöntemi uygulayacak öğretmenlerimiz lütfen yazdığım ders işlenişlerini ayrıntılarıyla okuyunuz. Başarı ayrıntılarda gizlidir.
BİRİNCİ AŞAMANIN MEKANİZMASI VE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ
 
Öğrencileriniz birinci aşamanın mekanizmasını kavradıktan sonra ikinci aşamaya yani hece kesme aşamasına, heceleri birleştirip yeni sözcükler yapma aşamasına geçebilirsiniz.
 
Bugün 20 ziyaretçi (112 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ilkokuma yazma öğretimi