OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
   
 
  okuma yazma öğretiminin aşamaları

İLKOKUMA –YAZMA ÖĞRETİMİNİN AŞAMALARI

     İlkokuma –yazma öğretimini daha kolay anlaşılması için dönemlerine ayırarak inceleriz. Yapılan çalışmalar esas alınarak ilkokuma-yazma öğretimi şu dönemlere ayrılabilir.

A-HAZIRLIK DÖNEMİ

B-TEMEL UNSURLAR DÖNEMİ

Ses tanıtılması, soldan açık hece tanıtılması ve iki heceli sözcüklerin tanıtılması.

C-ÇÖZÜMLEME DÖNEMİ

İki heceli sözcüklerden sağdan açık hecelerin kesilip öğrencilere tanıtılması ve yeni sözcüklerde kullanılması.

D-SEZDİRME DÖNEMİ (ses dönemi)

1--Bilinen soldan açık heceler yardımıyla sesin bilinmeyen soldan açık heceler ve kapalı hecelerdeki işlevinin sezdirilmesi. Kapalı heceler ve soldan açık heceler elde edilmesi

2-Bilinen sağdan açık heceler yardımıyla sesin bilinmeyen sağdan açık hecelerdeki işlevinin sezdirilmesi.

E-SERBEST OKUMA –YAZMAYA GEÇİŞ.

Seslerin karışık olarak kullanıldığı serbest okuma-yazma metinleri dikte edilmesi, öğrenciler tarafından okunması. İyi öğrenilememiş seslerin tekrar edilmesi.

 

Bu dönemler birbirlerinden keskin çizgilerle ayrılamaz. Birbirleriyle iç içe devam ederler. İkinci döneme geçilince birinci dönemde yaptıklarımıza devam ederiz, üçüncü döneme geçince de birinci ve ikinci dönemde yaptıklarımıza devam ederiz.

 
AŞAMALARIN OLUŞTURULMASI

Aşamalar oluştururken yapılan etkinlikler göz önüne alınır. Okuma yazma öğretimi boyunca öğretmen şunları yapar:

a- Okuma yazmaya temel olacak unsurları öğretir. Yani sesler,seslerden oluşan soldan açık heceler, soldan açık hecelerden oluşan üç harfli sözcükler öğretilir.

b- Öğretilen bu temel unsurlardan sağdan açık heceler çözümlenir.

c- Çözümlenen sağdan açık hecelerden kapalı heceler üretilir.

d- Çözümleme sonucu elde edilmeyen sağdan açık heceler öğretilir.

            Yapılan bu çalışmalar sonucu aşamalandırma gerekçeleri olarak şunları söyleyebiliriz:

            A-Aşamalar zaten dilin yapısında vardır. Öğretmenin yaptığı yukardaki çalışmalara göre aşamalar zaten kendiliğinden oluşmuş olur. Aşamaların oluşma nedeni dilin yapısıdır. Türkçe’nin yapısında açık hece (ünlüler),sağdan açık hece, soldan açık hece, kapalı heceler ve ünsüzler vardır.Mecburen okuma yazma öğretimini  bu unsurların öğretimi şeklinde yapmak zorundayız. Dilin öğretilmesini dilin yapısına göre yapmak zorunda olduğumuz için kendiliğinden ortaya çıkan bu aşamalandırmayı kabul edip bu aşamalara göre öğretim yapmak daha verimli olacaktır.

            B-Aşamaları öğrencinin öğrenme biçimi belirler. Öğretim süreci için temel bilgiler birikimi sağlamak zorundayız. Çünkü öğrenciler okuma ve yazmayla ilgili hiçbir bilgiye sahip değildirler. Öğrenciler okuma yazmada kullanacağımız temel unsurları öğretmenden öğrenmek durumundadırlar. Bu temel unsurlar da a,e o,i,l,t,n  gibi sesler, seslerden oluşan   al,el,et,at gibi soldan açık heceler ve soldan açık hecelerden elde ettiğimiz ala,ele,ete,ata gibi üç harfli sözcüklerdir. Bu yapılardan da sağdan açık hece çözümlemeleri yapar ve kapalı heceler elde ederiz. Eğer bu işlemleri birbiriyle iç içe yapar üst üste bindirmeler yaparsak öğrenciler bocalar. Çünkü öğrenciler bu kadar kısa sürede daha seslerin ve hecelerin nasıl yapıldığını kavrayamamışken bir de üstüne üstlük pekişmeyen bilgileri çözümleme yoluna gidersek her şey karma karışık olur. Dolayısıyla aşamalandırmaları yapma nedenlerimizden birisi de öğrencinin öğrenme biçimidir. Öğrencide temel unsurların öğrenilmesi bilgisi oluşmadan gereksiz bir karışıklığa sebep olmamak için çözümlemeye geçmemeliyiz. Aynı durum çözümleme süreci için de geçerlidir. Öğrenci çözümleme mekanizmasını keşfedene kadar kapalı hece elde edilmesi etkinliklerine geçmemeliyiz. Aşamaların oluşmasında belirleyici unsur öğrencilerdir.

            C- Öğrencinin keşfetme yeteneğinin harekete geçtiği zamanlar da aşamaları belirler. Birinci aşamadaki etkinlikleri yaparken öğrencilerin yaptıklarımızı keşfetmelerini sağlamaya çalışırız. Örneğin: el,den ele; al, dan ala; et, ten ete yaptık,peki öyleyse at, tan ne yapacağız diye sorduğumuz da öğrenciler at, tan ata yaptık en den ene; an dan ana yaptık diyebileceklerdir. Öğrenciler eğer bu tepkileri verdilerse artık süreci keşfetmişlerdir sonucuna varıp bir sonraki aşamaya geçmeliyiz. Aynı şekilde çözümlemeye geçince ala dan la yı ele den le yi ete den te yi ata dan ta yı kestik ,peki ana dan hangi heceyi keseceğiz dediğimizde öğrenciler ana dan na yı keseceğiz diyorlarsa bu aşamanın mekanizmasını keşfetmişlerdir sonucuna varıp bir sonraki aşamaya geçme  kararını verebiliriz. Öğrencilerden bu keşfetme işaretlerini almadan sonraki aşamaya geçmek öğretmenin ve öğrencilerin bocalamasına neden olabilir. Öğrenci mekanizmayı keşfettikten sonra etkinlikleri değiştirince de bir aşamalılık ortaya çıkmıştır.

            D- Aşamaları oluşturma nedenlerinden biri de yöntemi öğretmenin kafasında sistematize etmek ve öğretmeni rahatlatmaktır. Önceden belirlenmiş bir şemayla öğretime başlamak ve bölünmüş bir aşamalandırmaya sahip olmak öğretmeni rahatlatır.

E Aşamalandırma öğretme ilkelerinden kaynaklanır.  Dilin yapısında var olan kavramsal gruplandırmayı aşamalandırıp öğrenciye sunmak öğrenmeyi kolaylaştırır. Dilin yapısında zaten ünlü- ünsüz sesler, sağdan açık, soldan açık ve kapalı heceler kavramları vardır. Bu yapıları bozmadan düzenleyip öğrencilere zorluk derecesine göre sırayla öğretmek daha doğrudur. Yapıları da bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora düzenleyip vermek öğrenmeyi kolaylaştırır. Aşamaların oluşmasında bu ilkelerde göz önünde bulundurulmuştur. İçerik düzenlemesini bu ilkelere göre yapınca zaten bir aşamalandırma kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


ilkokuma yazma öğretimi
 
okuma yazma öğretiminde dilimizin yapısına göre ve öğrencinin öğrenme kolaylığı üzerine oluşturulmuş yepyeni bir yöntem.
Facebook beğen
 
Reklam
 
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
 
Bize doğrudan ulaşmak isteyenler için telefon numaram 5075227933 mail adresim osmannesil@hotmail.com facebook adresim https://www.facebook.com/osman.nesil
BİTİŞİK YAZI FONTU
 
Sayfalarımızdaki bitişik yazıyla yazılmış metinleri görmek için bitişik yazı fontunu bilgisayarınıza kurmanız gerekir.
OKUMAYI SEVMELİYİZ
 
Bu yöntemi uygulayacak öğretmenlerimiz lütfen yazdığım ders işlenişlerini ayrıntılarıyla okuyunuz. Başarı ayrıntılarda gizlidir.
BİRİNCİ AŞAMANIN MEKANİZMASI VE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ
 
Öğrencileriniz birinci aşamanın mekanizmasını kavradıktan sonra ikinci aşamaya yani hece kesme aşamasına, heceleri birleştirip yeni sözcükler yapma aşamasına geçebilirsiniz.
 
Bugün 20 ziyaretçi (127 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ilkokuma yazma öğretimi