OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
   
 
  et sözcüğünün öğretilmesi

et HECESİNİN ÖĞRETİLMESİ

et Hecesini öğretirken öğrencinin keşfetme yeteneğini harekete geçiririz. Bunun için önceki öğrettiğimiz benzer bilgileri kullanıp bilinenden bilinmeyeni öğrencilere buldururuz. Bir bilgiyi benzerleriyle kıyaslayarak öğretmeye çalışırız.

Daha önce öğrettiğimiz,

el, al hecelerini okuruz. Dikkat edin ünsüzleri bastırıp vurgulamayın, ama ünlülerin de benzer olduğunu öğrencilere fark ettirin.

al

el

 al hecesinin karşısına at hecesini yazın ve ikisini art arda okuyun, öğrencilere okutun.

al     at

el hecesinin karşısına da et hecesini yazın ve öğrencilerden okumalarını isteyin.

el        et

Keşfettirmek için başka bir yol da deneyebiliriz. Önce al ve el yazıp okur okuturuz,sonra da at et yazıp at ı beraber okuduktan sonra et i bulmalarını isteriz ve zaman verip bekleriz.

al          el

at         et

 

Bazı öğrenciler okuyacak bazıları okuyamayacaktır. Okuyamamaları doğaldır, okuyabilen öğrencilerinizi fark etmeye çalışın.

 

Bundan sonraki işlemler daha önce verdiğimiz soldan açık hecelerdeki gibidir.

ü  et yazdığımız kartonu yazı tahtasına asarız. Diğer öğretiklerimizle beraber sınıfça grupça ve belli öğrencilere okuttururuz.

ü et hecesini biz de yazı tahtasına yazarız. Öğrencilerden yazılışa dikkat etmelerini isteriz bir kere daha yazarız.

ü et sözcüğünün anlamına uygun resimler gösterip et sözcüğünün ne anlama geldiğini hangi varlığın adı olduğunu tartışırız.

ü Herkese yazı tahtasında bir kere yazdırırız. Yanlış ve eksik yazılışları düzeltiriz.

ü Öğrencilerden defterlerine bir kere yazmalarını isteriz. Deftere yazılanları denetleriz. Eksik ve yanlış yazılışları düzeltiriz.

ü Defterlere 3-5 kere yazmalarını isteriz. Eksik ve yanlış yazanları ve yazısını gittikçe bozmaya meyilli olanları düzeltiriz.

ü Bazı öğrenciler çok yazarken sonraki yazdıklarını daha kötü yazar. Özellikle alel acele yazıp öğretmene erken göstermeyi düşünenler de olur bu durum. Bunu önlemek için erken geleni değil güzel yazanları ödüllendirin. Erken gelenler eğer kötü yazmışlarsa onlara sildirmeden yeniden yazdırın.

ü Ödül olarak hiçbir nesne bulamazsanız kırmızı kalemle imza atın. Öğrenciler kırmızı kalemle atılan ve beğeniyi belirten imzaya çok değer verirler.

ü et hecesi tanınıp, yazılıp, okunduktan sonra bir cümlede kullanılır. Cümlelerden metin oluşturulur. Metin oluştururken geçmiş bilgileri tekrar etmeye dikkat ederiz. Geçmiş bilgilerden en son öğrettiklerimizi ve bazı öğrenciler tarafından öğrenilmeyen veya karıştırılan bilgileri de sık sık kullanırız. Böylece ileri giderken geriyi toplarız. Aynı zamanda da yeni bilgileri eski bilgilerle kullanarak yeniden bütün bilgilerin beraber özümsenmesini sağlarız.

1.Metin

                        et al

            ata et el.

      ata et at.

      ata el ele et al.

      ata el ele et at.

Metin cümle cümle dikte ettirilir. Her cümle öğrenciler tarafından yazıldıktan sonra yazı tahtasına yazılır. Yazılan cümle sınıfça okunduktan sonra diğer cümle dikte ettirilir. Yazı tahtasına yazılır. Bütün metin dikte ettirildikten sonra da başlık konup sınıfça, grupça ve belli öğrencilere okutturulur. Yazamayanlar ve okuyamayanlara ek zaman verilir. Yapabilenler gözlem formlarına not edilir. İkinci metin dikte ettirilir. et sözcüğünün eş anlamları da sezdirilir. Yenebilen et yanında etmek anlamının da olduğu örneklerle anlatılır.

                        el et

      ata el et.

      el ele el et.

      ata ala ala el et.

      ata el ele ala ala el et.

      ata el ele ata ata el et.

İkinci metinde de birinci metinde yaptıklarımız tekrar edilir.

3.metin dikte ettirilir. Eğer zaman yoksa bu metin çoğaltılıp ev ödevi olarak verilir. Öğrencilerden okumaları ve bakarak yazmaları istenir. Daha önce söylediğim gibi bakarak yazdırmayı ihmal etmeyin. Çünkü bakarak yazabilme farklı bir etkinliktir.

      ata et al.

      ata el ele et al.

      ata ala ala et al.

      ata et at.

      ata el ele et at.

      ata el ele ala ala et at.

      el et.

      el ele el et.

      el ele ata el et.

      ata el ele ata el et.

Başlığı öğrencilerin yazmaları istenir.


ilkokuma yazma öğretimi
 
okuma yazma öğretiminde dilimizin yapısına göre ve öğrencinin öğrenme kolaylığı üzerine oluşturulmuş yepyeni bir yöntem.
Facebook beğen
 
Reklam
 
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ UYGULAMASI
 
Bize doğrudan ulaşmak isteyenler için telefon numaram 5075227933 mail adresim osmannesil@hotmail.com facebook adresim https://www.facebook.com/osman.nesil
BİTİŞİK YAZI FONTU
 
Sayfalarımızdaki bitişik yazıyla yazılmış metinleri görmek için bitişik yazı fontunu bilgisayarınıza kurmanız gerekir.
OKUMAYI SEVMELİYİZ
 
Bu yöntemi uygulayacak öğretmenlerimiz lütfen yazdığım ders işlenişlerini ayrıntılarıyla okuyunuz. Başarı ayrıntılarda gizlidir.
BİRİNCİ AŞAMANIN MEKANİZMASI VE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ
 
Öğrencileriniz birinci aşamanın mekanizmasını kavradıktan sonra ikinci aşamaya yani hece kesme aşamasına, heceleri birleştirip yeni sözcükler yapma aşamasına geçebilirsiniz.
 
Bugün 18 ziyaretçi (85 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ilkokuma yazma öğretimi